revenge vs forgiveness - Script Magazine

revenge vs forgiveness